Souhlasím
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím. 

Poučení o zpracování osobních údajů dle GDPR

Tyto zásady jsou určeny návštěvníkům/uživatelům webových stránek společnosti Neofema s.r.o. a uchazečům o zaměstnání u této společnosti a externím spolupracovníkům.

Správcem osobních údajů je

Společnost Neofema s.r.o., se sídlem Eliščino nábřeží 375, Kongresové centrum Aldis, 500 02 Hradec Králové 2, IČ: 27461033, zapsané v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20223 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:

Kdo ještě zpracovává osobní údaje

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i třetí strany – dodavatelé externích služeb:

Jaká jsou Vaše práva

V souladu s GDPR máte následující práva:

Osobní údaje zákazníka nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu článku 13 odst. 1 písm. f) GDPR.

Výše uvedená práva je možné uplatnit u Správce na základě písemné žádosti zaslané na sídlo Správce, nebo elektronickou poštou na adresu: gdpr@neofema.cz.

Zodpovědná osoba je Ing. Pavel Vančák, e-mail: gdpr@neofema.cz.


V Hradci Králové 23. 5. 2018
zpracovala společnost Neofema s.r.o.

 
 
 
Webové stránky, na kterých se právě nacházíte, používají soubory cookies | Prohlášení o ochraně soukromí.